Magatartási szabályzat

Güntner korrupcióellenes iránymutatások

Leírás és cél

Az aktív és passzív korrupció súlyos bűncselekmények. A korrupt magatartás elmondhatatlan károkat okozhat a vállalatnak. Ezenkívül az ilyen magatartásban részt vevő személyek büntethetőek. A korrupt magatartás bármely gyanúja is komoly negatív következményekkel járhat.
Kizárólag a tényleges korrupt magatartás elkerülése nem elegendő az alkalmazottak és a Güntner GmbH & Co. KG megvédésére az említett következményektől. Hanem inkább el kell kerülni a vesztegetés vagy más korrupt magatartás bármely gyanúját is. Ezen iránymutatás alábbi rendelkezései erre a célra vonatkoznak.
A Güntner GmbH & Co. KG betartja minden működési országának törvényét. Verseny tekintetében a költségcsökkentés, a technológia és az innovációk terén a vezetésre támaszkodik, és nem a jogellenes vagy etikailag megkérdőjelezhető magatartási típusokra. A Güntner GmbH & Co. KG ezért elutasítja a korrupt magatartást, illetve minden olyan magatartást, amely más módon jogellenes, és nem tolerálja az ilyen magatartást. Vezetőitől, alkalmazottaitól és üzleti partnereitől elvárja, hogy semmiféle korrupt gyakorlatot ne folytassanak, függetlenül attól, hogy melyik országban dolgoznak. A Güntner GmbH & Co. KG megteszi a szükséges lépéseket bárki ellen, aki megszegi ezt a kötelezettséget.

Szabályok és előírások
Aktív korrupció

A Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottainak tilos bármilyen személyes juttatást (aktív korrupció) felajánlaniuk, ígérniük vagy megadniuk belföldi vagy külföldi tisztségviselőknek, valamint hazai vagy külföldi vállalatok alkalmazottainak vagy képviselőinek.
Az említett tilalom hasonlóan alkalmazandó azon szolgáltatók korrupt magatartására is, akik ügynökökként vagy partnerként működnek az ajánlattételi konzorciumokban vagy egyesületekben, valamint a közös vállalkozások összefüggésében. Az említett tilalmak minden országra vonatkoznak, ahol a Güntner GmbH & Co. KG működik, illetve minden alkalmazottra, állampolgárságuktól függetlenül. Még akkor is érvényesek, ha a korrupt magatartás megszokott egy országban, és a helyi üzleti partnerek nem tartják etikátlannak.
Egyes országokban a tisztségviselőknek történő olyan fizetések, amelyek révén fel lehet gyorsítani azokat a hivatalos intézkedéseket, amelyekre jogi igény áll fenn (pl. jogszerűen behozott alkatrészek vámkezelése) megszokottak. Ezek az úgynevezett megkönnyítő fizetések a legtöbb esetben jogellenesek, és a Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottai számára azok felajánlása, ígérete vagy megadása tilos.
Üzleti partnerekkel kötött szerződések bizonyos körülmények között aktív vagy passzív korrupció gyanúját kelthetik, például:

 • Nincs írásbeli és aláírt szerződés.
 • Az üzleti partner által nyújtandó szolgáltatás nincs külön meghatározva.
 • Az üzleti partner által nyújtott szolgáltatásnak nincs meggyőző előnye a Güntner GmbH & Co. KG számára.
 • A fizetés készpénzben történik, megfelelő átvétel nélkül.
 • Az üzleti partner olyan számlát adott meg, amelynek számlatulajdonosa nem egyezik meg a szolgáltatóval.

Az üzleti partnerekkel folytatott együttműködés során a Güntner GmbH & Co. KG munkatársainak mindig egyértelművé kell tenniük, hogy a Güntner GmbH & Co. KG az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően jár el, nem tűri a korrupt magatartást vagy az olyan magatartást, amely bármely más módon jogellenes, és amennyiben korrupcióra vagy más jogellenes magatartásra fény derül, befejezi az üzleti partnerrel folytatott együttműködést. Amennyiben egy üzleti partner esetében korrupciós magatartásra vagy bármilyen egyéb súlyos jogsértésre utaló jelek merülnek fel, az alkalmazottaknak tájékoztatniuk kell a helyi vezetőt, valamint a helyi bíróságot.
A Güntner GmbH & Co. KG nem fizet jogellenes kifizetéseket alkalmazottai vagy más vállalatok képviselői számára, sem közvetlenül, sem harmadik félen keresztül. Még ha az ilyen fizetések egyes országokban megszokottak is, azok akkor is jogellenesek és a Güntner GmbH & Co. KG számára elfogadhatatlanok. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a fizetést a munkavállaló vagy a vele szorosan kapcsolódó személyek „tanácsadói szolgáltatások díjazásaként” jelentik be. Az üzleti partnereknek történő összes kifizetést úgy kell dokumentálni, hogy hivatalos vizsgálatok esetén a Güntner GmbH & Co. KG bizonyítani tudja, hogy törvényes kifizetésekről van szó.
Meghívások (pl. éttermi meghívások, sportesemények, étel- vagy borkóstoló, vagy személyi utazási költségek átvállalása), ajándékok és bármilyen más személyes juttatások az alkalmazottak vagy más cégek képviselői számára csak szerény mértékben fogadhatóak el. Az általános érték és az adott körülmények nem kelthetik elvárt ellenszolgáltatások benyomását. Minden egyes esetet ennek érdekében felül kell vizsgálni, pl. a következő tényezők alapján:

 • Az előny értéke (piaci összehasonlítás)
 • Az előnyök odaítélésének gyakorisága
 • A kedvezményezett vállalaton belül betöltött pozíciója (hierarchia, funkció, kapcsolat a Güntner GmbH & Co. KG-vel)
 • Társadalmi megfelelőség

A megengedett szerény juttatásokat tilos bármikor titokban nyújtani. Az ilyen meghívókat vagy ajándékokat mindig a címzett hivatalos üzleti címére kell küldeni, nem pedig a személyes címére. A házastársak, rokonok vagy szoros rokonságban lévő személyek juttatásait hasonlóan kell kezelni. Készpénz vagy készpénz-egyenértékű juttatások (pl. kuponok) soha nem adhatók ajándékba.
Egyes országok és vállalatok tiltják, hogy a munkavállalók vagy a vállalatok képviselői elfogadjanak bármilyen meghívót vagy ajándékot. Más országok és vállalatok értékküszöböket határoznak meg az olyan juttatásokra, amelyeket a munkavállalók és a vállalatok képviselői elfogadhatnak. Mielőtt átadnak egy meghívót vagy egy ajándékot, a Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottjainak meg kell arról győződniük, hogy a címzett jogszerűen elfogadhatja a meghívást vagy az ajándékot.
Számos ország korrupcióellenes törvénye tiltja a személyes juttatások nyújtását belföldi és külföldi tisztségviselők számára (köztisztviselők, megválasztott megbízottak, katonák vagy egyéb közhivatalok betöltői), még akkor is, ha az említett juttatások csak másodlagos értékűek. A Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottai és vezetői ilyen esetben nem adhatnak a tisztségviselőknek olyan juttatásokat, amelyek gazdasági értékkel bírnak (például meghívókat vagy ajándékokat). A legtöbb országban ez alól kivételt képez a találkozókon történő étkeztetés.

Passzív korrupció

A Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottai és vezetői nem kérhetnek és nem fogadhatnak el juttatásokat sem maguknak, sem a hozzájuk közeli egyéneknek (pl. házastársak, rokonok, barátok) (passzív korrupció). Ez akkor is érvényes, ha az említett juttatásnak nincs hatása az üzleti magatartásra. A korrupció passzív tilalma különösen arra az esetre vonatkozik, amikor meghívókat vagy ajándékokat fogadnak el a megrendelések leadása ellenértékeként, vagy más olyan magatartásért, amely a beszállító számára hasznos (pl. a beszállítóval szembeni kártérítési igény érvényesítésétől való eltekintés olyan hibás termék esetében, amelyeket a Güntner GmbH & Co. KG-nek szállítottak).Meghívások (pl. éttermi meghívások, sportesemények, étel- vagy borkóstoló, vagy személyi utazási költségek átvállalása), ajándékok és bármilyen más személyes juttatások az alkalmazottak vagy más cégek képviselői számára csak szerény mértékben fogadhatóak el. Az általános érték és az adott körülmények nem kelthetik elvárt ellenszolgáltatások benyomását. Minden egyes esetet ennek érdekében felül kell vizsgálni, pl. a következő tényezők alapján:

 • Az előny értéke (piaci összehasonlítás)
 • Az előnyök odaítélésének gyakorisága
 • A címzett pozíciója a vállalatán belül (hierarchia, funkció)
 • Társadalmi megfelelőség

A Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottai vagy vezetői soha nem fogadhatják el a megengedett szerény kereteken belüli juttatásokat anélkül, hogy ezt nyilvánosságra hoznák. Ezenkívül nem fogadhatnak el olyan ajándékokat, amelyeket a saját címükre, vagy családtagjaiknak vagy barátaiknak küldenek. A házastársak, rokonok vagy szoros rokonságban lévő személyeknek nyújtott előnyöket hasonlóan kell kezelni. Készpénz vagy készpénz-egyenértékű juttatások (pl. kuponok) soha nem fogadhatóak el.

Alkalmazás

A Güntner GmbH & Co. KG vezetősége felelős azért, hogy saját részlegükön vagy vállalatukon belül betartsák ezeket az irányelveket. A Güntner GmbH & Co. KG vezetése betartja ezeket az irányelveket, amelyeket a csoport auditorai felülvizsgálnak, mind az általános auditok keretében, mind - adott esetben - speciális auditok keretében. Ezek az intézkedések azonban nem mentesítik a Güntner GmbH & Co. KG alkalmazottait és vezetőit az ezen iránymutatások, valamint az alkalmazandó törvényi rendelkezések hatálya alá tartozó saját felelősségük és kötelességeik alól.
Ezen irányelvek bármely megsértése, amely magában foglalja az esetleges jogsértések leplezésében való együttműködést is, munkajogi következményekkel járhat, illetve kártérítési igényt vonhat maga után. A Güntner GmbH & Co. KG elvárja, hogy minden vezetője és alkalmazottja saját felelősségére jelentse az esetleges jogsértéseket.

felhasznalasi-feltetelek