Adatvédelmi politika

Az adatvédelem kiemelten fontos számunkra
A személyes adatok feldolgozása során fontos szempont számunkra a magánszféra védelme. Ha Ön meglátogatja weboldalunkat, webszervereink alapértelmezetten elmentik az internetszolgáltatója IP-címét, azt a weboldalt, amelyről Ön meglátogat minket (a hivatkozó weboldalt), azokat az oldalainkat, amelyeket Ön meglátogat, illetve a látogatásának a dátumát és hosszát. Ezekre az adatokra a weboldal és a szerver megfelelő működése érdekében van szüksége az Adatkezelőnek.Az említett adatok személyre szabott kiértékelésére nem kerül sor.

Ha Ön kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül küld nekünk adatokat, akkor ezeket az adatokat biztonsági másolat készítése során tároljuk a szervereinken. Az Ön adatait kizárólag az Ön problémájának a megoldása céljából használjuk fel. Adatait szigorúan bizalmasként kezeljük. Soha nem adjuk át harmadik félnek.

Adatkezelő:
Güntner GmbH & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 – 6
82256 Fürstenfeldbruck
Tel.: +49 8141 242-0
Fax: +49 8141 242-155
E-mail: info@guentner.com

Személyes adatok

A személyes adatok azok az adatok, amelyek az Ön személyére vonatkoznak. Ide tartozik az Ön neve, címe és e-mail címe. Webhelyünk meglátogatásához nem kell semmilyen személyes adatot megosztania. Bizonyos funkciók használata esetén azonban szükségünk van az Ön nevére és címére, valamint további információkra azért, hogy fel tudjuk ajánlani az Ön számára a kért szolgáltatást.

Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, ha kérésre tájékoztató anyagot adunk Önnek, vagy ha egy kérdésére válaszolunk. Ilyen esetekben mindig felhívjuk erre a figyelmet. Ezenkívül kizárólag azokat az adatokat tároljuk, amelyeket Ön automatikusan vagy önként továbbított számunkra.

Ha Ön igénybe vesz egy szolgáltatásunkat, akkor általában kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásunkat Önnek biztosítani tudjuk. Kérhetünk további információkat is Öntől, amelyek megadása önkéntes jelleggel történik. Amikor személyes adatokat dolgozunk fel, azt azért tesszük, hogy szolgáltatásainkat felkínálhassuk Önnek, vagy más módon elérhessük kereskedelmi céljainkat.

Automatikusan mentett adatok

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol a szerver naplófájljaiban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek:

  • A kérés dátuma és ideje
  • A kért fájl neve
  • Az az oldal, ahonnan a fájlt kérték
  • Hozzáférési állapot (fájl továbbítva, a fájl nem található stb.)
  • A használt webböngésző és operációs rendszer
  • A kérő számítógép teljes IP-címe
  • A továbbított adatok mennyisége

Ezeket az adatokat nem egyesítjük más adatforrásokkal. A feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos érdekünkön alapul. A technikai biztonság érdekében, különösen azért, hogy megvédjük a web szervereinket bármilyen esetleges támadás ellen, ezeket az adatokat rövid ideig tároljuk. Az említett adatok alapján személyek beazonosítása nem lehetséges. Legkésőbb hét nap elteltével az adatok anonimizálódnak az IP-cím tartományi szintű csonkolásával, amelyet követően nem lehetséges semmilyen kapcsolat létrehozása az egyes felhasználókkal. Ezen túlmenően az adatokat statisztikai célokra anonimizált formában dolgozzuk fel. Más adatokkal nem kerülnek összehasonlításra, és nem továbbítjuk azokat harmadik félnek, még kivonatként sem.

Cookie-k

Ha Ön felkeresi weblapjainkat, cookie-k formájában információkat tárolhatunk az Ön számítógépén. A cookie-k olyan kisméretű fájlok, amelyeket a webkiszolgálóról az Ön böngészőjébe továbbítanak és a számítógépe merevlemezén tárolnak. Hozzájárulás nélkül kizárólag az IP-címet tárolják, további személyes adatokat azonban nem. Az információk, amelyeket a cookie-k tárolnak, lehetővé teszik azt, hogy a webhelyen történő következő látogatása alkalmával felismerjük Önt, ami megkönnyíti az Ön számára a weboldalunk használatát. A cookie-k telepítésének jogi alapja a saját jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

Természetesen a cookie-k elfogadása nélkül is meglátogathatja weboldalunkat. Ha azt szeretné, hogy számítógépét a következő látogatás alkalmával ne ismerjék fel, akkor a cookie-k telepítését is elutasíthatja, ha a böngészőjében beállítja a „Cookie-k elutasítása”-át. Az ilyen esetben szükséges teendők részleteit az adott böngésző használati útmutatójában találja meg. Ha elutasítja a cookie-k telepítését, az azt eredményezheti, hogy bizonyos területeken a weboldalt csak korlátozott formában tudja használni.

Biztonság

Technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait attól, hogy azok elvesszenek, megsemmisüljenek, manipulálva legyenek vagy illetéktelenek hozzáférjenek. Minden alkalmazottunk, valamint az általunk megbízott szolgáltatók is kötelesek betartani a vonatkozó adatvédelmi törvényeket.

Amikor személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, azokat továbbításuk előtt titkosítjuk. Ez azt jelenti, hogy harmadik fél nem élhet vissza az Ön adataival. Ebben a tekintetben a biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük, és az adatvédelmi nyilatkozatainkat folyamatosan frissítjük. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a legfrissebb verzióval rendelkezik

Az adatalanyok jogai

Ön bármikor jogosult arra, hogy a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez vagy a tárolt adatai feldolgozásának korlátozásához való jogát érvényesítse, joga van az adatkezelést elutasítani, továbbá adathordozhatósági joggal is rendelkezik és joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény előfeltételeinek megfelelően panaszt nyújtson be.

A tájékoztatáshoz való jog: Információt kérhet tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e és milyen mértékben dolgozzuk fel az Ön adatait.

A helyesbítéshez való jog: Amennyiben adatait hiányosan vagy pontatlanul dolgozzuk fel, bármikor kérheti tőlünk, hogy azokat helyesbítsük vagy kiegészítsük.

A törléshez való jog: Kérheti tőlünk az adatai törlését abban az esetben, ha azokat jogellenesen kezeljük, vagy a feldolgozás aránytalanul ellenkezik az Ön jogos védelmi érdekeivel. Felhívjuk figyelmét, hogy lehetnek olyan okok, amelyek nem teszik lehetővé az azonnali törlést, pl. törvény által szabályozott archiválási kötelezettségek esetén. Az Ön törléshez való jogának tiszteletben tartásától függetlenül azonnal és teljes mértékben töröljük az Ön adatait, kivéve, ha bármely kereskedelmi vagy törvényi archiválási kötelezettség az utóbbit nem engedélyezi.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti tőlünk az adatai feldolgozásának korlátozását, ha - Ön vitatja az adatok pontosságát, egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok pontosságának ellenőrzését; - az adatok feldolgozása jogellenes, de Ön elutasítja azok törlését, és ehelyett Ön az adatok felhasználásának korlátozását kéri; - az adatokra nekünk már nincs szükségünk, azonban Önnek továbbra is szüksége van ezekre az adatokra jogi igények érvényesítéséhez vagy azok elleni védekezéshez; vagy - Ön kifogást nyújtott be adatai feldolgozása ellen.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti tőlünk, hogy adjuk meg Önnek strukturált, naprakész és géppel olvasható formátumban azon adatait, amelyeket Ön rendelkezésünkre bocsátott, és hogy lehetőséget kapjon arra, hogy azokat mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, mindenféle akadály nélkül, ha - az említett adatokat az Ön által kiadott visszavonható hozzájárulás alapján, vagy a közöttünk létrejött szerződés teljesítése érdekében dolgozzuk fel; és - az említett feldolgozás automatizált eljárások segítségével kerül végrehajtásra. Ha technikailag megvalósítható, kérheti, hogy adatait közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek.

Panasz benyújtásához való jog: Az Ön adatait jogos érdek alapján kezeljük, ami azt jelenti, hogy Ön bármikor kifogást nyújthat be az ilyen adatkezelés ellen. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló bármilyen profilalkotásra is. Ezután megszüntetjük az Ön adatainak a feldolgozását, kivéve, ha olyan bizonyítékot tudunk felmutatni a feldolgozás kötelező jellegére, védelemre való érdemére, amely felülmúlja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy a feldolgozás jogi igények érvényesítésének, gyakorlásának vagy védelmének célját szolgálja. Ön bármikor, indoklás nélkül kifogással élhet azzal szemben, hogy adatait közvetlen reklámozás céljából dolgozzák fel.

A fellebbezéshez való jog: Ha úgy gondolja, hogy az Ön adatainak feldolgozása során megsértjük a német vagy az európai adatvédelmi törvényt, akkor arra kérjük Önt, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy minden kérdést tisztázni tudjunk. Ön természetesen jogosult felvenni a kapcsolatot az Ön illetékes felügyeleti hatóságával, az adatvédelem felügyeletének illetékes állami hivatalával is. Ha érvényesíteni kívánja velünk szemben az említett jogok bármelyikét, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Kétség esetén további információt kérhetünk személyazonosságának megerősítése érdekében.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk adatvédelmi nyilatkozatainkat, amennyiben ez új típusú technológiák alapján szükséges. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a legfrissebb verzióval rendelkezik. Amennyiben ezen adatvédelmi nyilatkozatban bármilyen alapvető változtatás történik, azt közzétesszük a weboldalunkon.

A weboldalunk iránt érdeklődő felek és látogatók az adatvédelmi kérdésekben a következő címen érhetnek el minket:

Christian Volkmer Úr
képviseletében: Wojtek Dragon Úr
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.: +49-941 2986930
Fax: +49-941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de